Skip to content Skip to footer

Termální Metoda

Čas Pohody

Termální metoda Tempio della Salute poskytuje řadu funkčních ošetření nejvyšší úrovně, které zahrňují rituály a termoterapii v kombinaci s konkrétními čichovými vjemy a manuálními dovednostmi. Je to rafinovaná hra personifikované cesty, která zaručuje dokonalou interakci mysli a těla. Délku ošetření (nikdy méně než hodinu) lze měnit podle úrovně ritualizace, které má být dosaženo.

Kosmetické a wellness procedury v naprosté harmonii.

Funkčnost převažuje

Funkčnost převažuje

Obrázek ukazuje převahu funkční léčby, na kterou jsou napojené drobné rituální a emoční (nepovinné) sekce.

Převaha Pohody

Obrázek ukazuje silnou převahu lázeňské dimenze (sauna, whirlpool, calidarium, rituály, atd) v hodinovém sledu aniž by byla zanedbána funkční hodnota.

Převaha Pohody

Komunikace těla

Naše tělo je ve vztahu s okolím, s ostatními živými bytostmi a se sebou samým a to i nevědomým způsobem. Tato neustálá výměna informací, jak dovnitř, tak ven, mění způsob jakým žijeme.

Metoda “Chrámu zdraví” bere v úvahu všechny smysly, aby bylo dosaženo čo nějvětšího pocitu pohody, ale taky funkčního zlepšení systému organizmu.

Teplota

Okolní teplota, účinek produktu (zahřívací nebo ochlazující), použití tepelné přikrývky, navrhované zahřáté oleje či emulze. Je to nezbytný aspekt každé léčby.

Barva

Ať už jde o místnost nebo produkt, barva hraje klíčovou roli, jak ví každý, kdo se zabývá chromoterapií.

Vůně

V metodě “Chrám zdraví” je základním krokem výběr Esence (definiční ritual), která bude použita během všech ošetření.

Sluch

Výběr hudby, která charakterizuje termální místnost a léčbu, je nezbytný pro to, aby wellness pobyt získal jedinečnou a vysoce ritualizovanou hodnotu.

Kontakt

Pokaždé, když přijdete do fyzického kontaktu s jinou osobou, dojde k průchodu informací. K tomu je zásadní vnitřní postoj terapeuta – záměr musí plynout z ruky.

Dotek

Dotek je nedílnou součástí každé péče a každého ošetření. Je to přenos energie.

Termální Metody

3 PILÍŘE

4 Esence

4 Rituály